Η PagalosGroup είναι ένας διαρκώς αναπτυσσόμενος φορέας στον κλάδο των κατασκευών.

Η κύριες δραστηριότητες της είναι η παραγωγή δομικών προϊόντων σιδήρου και αλουμινίου, η κατασκευή μεταλλικών και σύμμεικτων κτιρίων, η παραγωγή και διάθεση Πάνελ πολυουρεθάνης και πετροβάμβακα καθώς και η πάσης φύσης κατασκευή μορφοποίηση και τοποθέτηση μετάλλου και συστημάτων αλουμινίου.

Με εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο το επιστημονικό προσωπικό της PagalosGroup αναλαμβάνει έργα με απαιτήσεις, πολυπλοκότητα και μέγεθος, παραδίδοντας άμεσα ολοκληρωμένες κατασκευές με γνώμονα το συμφέρον της δικής σας επιχείρησης.

Μηχανολογικός Εξοπλισμός