Τα μεταλλικά κτίρια, τα τελευταία είκοσι χρόνια, φαίνεται να κερδίζουν συνεχώς έδαφος, αφού τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν υπερτερούν σε πολλές περιπτώσεις των παραδοσιακών κτιρίων.

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εκθεσιακοί χώροι, αποθηκευτικοί χώροι, χώροι διακίνησης εμπορευμάτων κατασκευάζονται πλέον μόνο από μέταλλο. Η μεταλλική κατασκευή, αποτελεί σήμερα τον πλέον διαδεδομένο τρόπο δόμησης διεθνώς και υποκαθιστά πολλές φορές το παραδοσιακό κτίριο. Η κατανάλωση χαλυβουργικών προϊόντων αποτελεί χαρακτηριστικό δείκτη ανάπτυξης κάθε χώρας.

Τα κύρια πλεονεκτήματα που οι μεταλλικές κατασκευές διαθέτουν έναντι των παραδοσιακών είναι:

•Προσφέρουν αντισεισμικότητα 100% καθώς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να βαρύνει στην κάθε απόφαση, κυρίως όσον αφορά μεγάλα βιομηχανοστάσια και κτίρια ιδιαίτερα σε σεισμικές ζώνες.
•Κοστίζουν χαμηλότερα από τα παραδοσιακά κτίρια και πάντοτε το κόστος αποτελούσε και αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην λήψη μιας απόφασης.
•Προσφέρει ταχύτητα στην κατασκευή, που κυμαίνεται από το 1/10 έως και το 1/20 του συνήθους χρόνου κατασκευής με παραδοσιακό τρόπο.
•Μπορεί και «συνεργάζεται» με τα λοιπά δομικά υλικά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις σύμμεικτες κατασκευές, όπως π.χ. ο σκελετός ενός κτιρίου να είναι μεταλλικός, ενώ τα πατώματα από μπετόν.
•Ανταποκρίνεται τέλεια στις απαιτήσεις κάθε αρχιτεκτονικού σχεδιασμού ακόμα και του πλέον ακραίου.
•Διαθέτει από την φύση του υψηλή αντοχή και μπορεί να αντέξει μεγάλα φορτία και με γάλα ανοίγματα, πλεονέκτημα ιδιαίτερα σημαντικό για την κατασκευή εργοστασίων ή μεγάλων αποθηκών και συνεδριακών χώρων.
•Το μέταλλο χαρακτηρίζεται από εύκολη επεξεργασία σε κλειστούς χώρους με τεχνική υποδομή και χαμηλό κόστος κατεργασίας, ενώ συναρμολογείται εύκολα και γρήγορα.

Στην πράξη, οι σύγχρονες μεταλλικές κατασκευές είναι σύμμεικτες με μερική χρήση παραδοσιακών υλικών (μπετόν).

Δείτε έργα μας στην κατηγορία μεταλλικών κτιρίων, εδώ.